ΜΠΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ», ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 
Σάββατο 4/12/2021 17:00-18.30 Κλάδοι ασφαλιστικών αγορών
Δευτέρα 6/12/2021 18:30-20:00 Θεσμικό πλαίσιο ασφαλιστικής αγοράς