ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Καλώς ήλθατε στη νέα σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  "Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής"

  Μήνυμα Διευθυντή του ΠΜΣ “Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική”

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» προσφέρει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική (Master of Sciences (M.Sc) in Banking-Insurance and Finance).

  Το ΠΜΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» είναι το μοναδικό που προσφέρεται με την εξειδίκευση αυτή στην Ελλάδα. Το ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» έρχεται ως αποτέλεσμα της ισχυρής εξειδίκευσης του τμήματος και ειδικότερα των καθηγητών στον τομέα αυτό. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έντονη θα είναι η συνεργασία εξωτερικών φορέων και  συνεργατών, ακαδημαϊκών και υψηλόβαθμων στελεχών. Την εκτέλεση του προγράμματος θα διευκολύνει η χρήση εργαστηρίων όπως διαχείριση ρίσκου, συστημάτων πληροφοριών διοίκησης, αλλά και η χρήση ειδικευμένων βάσεων δεδομένων που αφενός προσφέρουν την απαραίτητη πρακτική εφαρμογή στο θεωρητικό υπόβαθρο, αφετέρου διευκολύνουν τους σπουδαστές στις ερευνητικές τους εργασίες.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» απευθύνεται αφενός στα στελέχη των επιχειρήσεων, των τραπεζών, των ασφαλειών, του δημοσίου, των συνεταιρισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου στους αποφοίτους που έχουν ένα υπόβαθρο οικονομικό, (αλλά και όχι απαραίτητα μόνο οικονομικό). Οι νέοι μέθοδοι, εργαλεία και θεωρίες που αναπτύσσονται στα γνωστικά αυτά αντικείμενα κάνουν έντονη την ανάγκη ειδικευμένων στελεχών στην αγορά εργασίας. Ειδικά για τα στελέχη, η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου θα προσφέρει άμεσες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος διευκολύνει στην εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο μειώνοντας και το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Η απόκτηση γνώσεων στα ασφαλιστική μαθήματα βοηθούν στις εξετάσεις Πιστοποίησης σχετικά με τα Ασφαλιστικά προϊόντα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέροντας το θεωρητικό υπόβαθρο ειδίκευσης φιλοδοξεί να δει αποφοίτους του να προχωρούν σε διδακτορικό επίπεδο.

  Εργαζόμενοι σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για μεταπτυχιακές σπουδές με ολιγομελή τμήματα, με άμεση επαφή με τους σπουδαστές και την αγορά εργασίας, φιλοδοξούμε να επιτύχουμε στο στόχο μας που είναι η αποφοίτηση σπουδαστών υψηλής ειδίκευσης που θα αποτελέσουν και τους καλύτερους πρεσβευτές του μεταπτυχιακού προγράμματος.

  Συμεών Καραφόλας

  Καθηγητής

  Διευθυντής ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail :  mbf@uowm.gr
 
     
           
Κινητό: 6974321080

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222